homelespakkettenblogover justcare contact
 
Over Just Care

Just Care ontwikkelt lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs over armoedeproblematiek. In de afgelopen jaren zijn lespakketten ontwikkeld over de verdeling van voedsel en water, over hiv-aids en eerlijke handel. Daarnaast is het 'Het Dorp' gelanceerd, dat gebruikt kan worden in een projectweek. Met Just Care willen Woord & Daad en ZOA een link leggen tussen het leven van jongeren hier en jongeren in ontwikkelingslanden.


Update lespakketten

Door de lespakketten regelmatig te updaten houden we het lesmateriaal actueel en aansprekend. In de afgelopen periode zijn de lespakketten Voedsel en Water en Eerlijke Handel compleet herzien. De lespakketten Hiv-Aids en 'Het Dorp' worden momenteel ge-update. Deze lespakketten zijn slechts op aanvraag verkrijgbaar. Neem daarvoor contact met ons op.


Wees Eerlijk

De pakketten over Voedsel, Water en Handel zijn onderdeel van de Wees Eerlijk campagne. Deze lessen zijn kunnen zelfstandig door u als docent worden gegeven. Maar u kunt er ook voor kiezen om deze onderwerpen steviger neer te zetten door Wees Eerlijk uit te nodigen op uw school. Wees Eerlijk verzorgt graag een themadag én een wedstrijd op uw school waarbij scholieren worden uitgedaagd om de wereld een stukje eerlijker en rechtvaardiger te maken. Deze campagne wordt medegefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie is te vinden op www.weeseerlijk.nl.


Aansluiting bij het onderwijs

De lespakketten van Just Care zijn ontwikkeld voor de derde klas van het vmbo. Er zijn echter extra opdrachten aan toegevoegd voor havisten en vwo'ers, zodat het materiaal ook op deze niveau's kan worden ingezet in de tweede en derde klas. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen en eindtermen van verschillende vakken en kunnen daarom als vervanging of verdieping voor bestaande lessen worden ingezet!